Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för tredje kvartalet (EBIT) före engångsposter var 160 miljoner euro (142), dvs. 13,1% av omsättningen (12,7). Ökningen i rörelseresultatet berodde främst på högre servicevolymer, förvärvet av L-3 Marine Systems International och interna kostnadsnedskärningar. Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 149 miljoner euro (141), dvs. 12,2% av omsättningen (12,6). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 170 miljoner euro (149), dvs. 13,9% av omsättningen (13,3). Under tredje kvartalet uppgick engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder till 11 miljoner euro (1) och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden till 9 miljoner euro (6).

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsutgifter för rapportperioden januari-september 2015 uppgick till 397 miljoner euro (373), dvs. 11,5% av omsättningen (11,5). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 386 miljoner euro (356), dvs. 11,2% av omsättningen (11,0). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 420 miljoner euro (392), dvs. 12,2% av omsättningen (12,1). Engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder uppgick till 11 miljoner euro (17) och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden till 23 miljoner euro (19) under januari-september 2015.

De finansiella posterna för rapportperioden januari-september 2015 ökade till -31 miljoner euro (-18), främst på grund av icke-realiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -8 miljoner euro (-6). Vinsten före skatter var 354 miljoner euro (338). Skatterna uppgick till 84 miljoner euro (78), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 23,6%. Resultatet per aktie var 1,46 euro (1,16) och det egna kapitalet per aktie 10,25 euro (9,69). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,3% (21,8). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 19,9% (22,3).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.