Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Marknadsutveckling

Energy Solutions

Ökande konkurrens på energiförsörjningsmarknaden

Den makroekonomiska osäkerheten fortsatte att påverka efterfrågan på ny kraftförsörjningskapacitet under tredje kvartalet. Det finns ett stort antal planerade projekt i marknaden, men investeringsbeslut fattas långsamt eller skjuts upp. Den extra kapaciteten i marinindustrin på grund av den låga efterfrågan leder till att motortillverkare i sektorn börjar fokusera på kraftverksmarknaden, vilket ökar konkurrensen och pristrycket. Ur ett geografiskt perspektiv är signalerna blandade. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna fortsätter att skapa möjligheter, medan det på västmarknaderna behövs en hållbar ekonomisk tillväxt för att investeringarna i kraftverk ska återhämta sig. Wärtsiläs noteringar utvecklades positivt under tredje kvartalet, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk.

Energy Solutions marknadsandel

Under första halvåret 2015 uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 12,6 GW (10,6), en ökning med 19% från den låga nivån för motsvarande period 2014. Wärtsiläs marknadsandel var fortsatt stabil och uppgick till 10% (10). De globala beställningarna omfattar gasturbiner och Wärtsiläs kraftverk på över 5 MW.


Marine Solutions

Fortsatt låg fartygsbeställningsaktivitet

Under januari-september 2015 registrerades 930 nya fartygskontrakt (1.395), varav 319 under tredje kvartalet (272). Den låga efterfrågan på nya fartyg fortsatte att pressa ner priserna på nybyggen. Beställningsaktiviteten för konventionella handelsfartyg var låg och fokuserade på tank- och containerfartyg. Beställningar för gastankfartyg var fortfarande lägre jämfört med de stora ordervolymerna för 2014. Sammanlagt 61 kontrakt på LNG- och LPG-tankfartyg har beställts fram till i dag under 2015 (132). Det låga oljepriset fortsatte att dämpa efterfrågan på offshoremarknaden. Beställningsaktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfartyg var fortsatt god, och 21 fartyg har beställts hittills under innevarande år (25).

De tre största varvsindustriländerna fortsatte att dominera orderingången enligt kompenserat bruttotonnage. Sydkorea och Kina fick 35% respektive 26% av alla fastslagna kontrakt. Japans andel av de fastslagna kontrakten ökade till 26% tack vare en ökad inhemsk orderaktivitet.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 63% (59% i slutet av föregående kvartal). Inom hjälpmotorer ökade marknadsandelen till 9% (5% i slutet av föregående kvartal) tack vare den ökande användningen av Wärtsilä 34DF-motorer som hjälputrustning inom LNG-tankfartyg.


Services

Utvecklingen på servicemarknaden var positiv

Aktiviteten på servicemarknaden var fortsatt hög under tredje kvartalet, och efterfrågan ökade ytterligare från den goda nivån under föregående år. Aktiviteten på bägge slutmarknaderna fokuserade på investeringar i underhållstjänster. På marinmarknaden var handelsfartygssegmentet starkast. Handelsfartygskundernas efterfrågan utvecklades särskilt positivt i Sydeuropa. Servicemarknaden för kraftverk var stabil, och utvecklingen var positiv i Asien.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.