Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Koncernchef Björn Rosengren

”Omsättningen ökade med 9% till 1.222 miljoner euro under tredje kvartalet tack vare tillväxten inom aktiviteten på eftermarknaden och bidraget från L-3 Marine Systems International. Den goda utvecklingen inom Services bidrog till lönsamheten som uppgick till 13,1%. Vi är på rätt väg när det gäller omsättnings- och lönsamhetsprognosen för innevarande år.

Konkurrensen på kraftförsörjningsmarknaden ökar, och den rådande makroekonomiska osäkerheten skjuter fortfarande upp kundernas beslutsfattandet. Trots det är vår projektpipeline solid, och vi ser fortfarande fram emot en ökande aktivitet under nästa kvartal. För Marine Solutions är marknaden fortfarande en utmaning. De låga kontraktsvolymerna för fartyg i kombination med det svaga sentimentet inom offshoresegmentet påverkar vår orderingång. Jag är nöjd över att affärsområdet Services kompenserar utmärkt för den lägre efterfrågan på vår utrustning. En förbättrad serviceefterfrågan på marinmarknaden och en stabil efterfrågan på kraftverksservice indikerar att utsikterna är positiva för slutet av året.

Wärtsiläs mission är att forma marin- och energimarknaden genom avancerade teknologier och fokus på livscykelprestanda – vår ambitionsnivå är hög. När det gäller de pågående fundamentala förändringarna på våra slutmarknader och den ökande efterfrågan på högre effektivitet och mindre utsläpp befinner vi oss i en bra position. Dessutom har vi under de senaste åren vidtagit olika åtgärder för att utveckla vår affärsverksamhets effektivitet och flexibilitet. Jag är övertygad om att Wärtsilä har långsiktiga möjligheter till tillväxt och en förbättrad lönsamhet, och jag tror att Jaakko Eskola med sina starka och välbeprövade meriter kan lotsa företaget mot fortsatta framgångar. Jag vill passa på att tacka våra aktieägare och hela Wärtsiläs organisation för dessa inspirerande fyra år som gått.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.