Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Nyckeltal

MEUR 7-9/2015 7-9/2014 Förändring 1-9/2015 1-9/2014 Förändring 2014
Orderingång 1 086 1 309 -17% 3 529 3 562 -1% 5 084
Orderstock i slutet av perioden 5 112 4 674 9% 4 530
Omsättning 1 222 1 117 9% 3 439 3 230 6% 4 779
Rörelseresultat (EBITA)1 170 149 14% 420 392 7% 594
% av omsättningen 13,9 13,3 12,2 12,1 12,4
Rörelseresultat (EBIT)2 160 142 13% 397 373 7% 569
% av omsättningen 13,1 12,7 11,5 11,5 11,9
Resultat före skatter 132 129 354 338 494
Resultat/aktie, EUR 0,49 0,43 1,46 1,16 1,76
Rörelseverksamhetens kassaflöde -5 68 78 240 452
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 513 277 94
Bruttoinvesteringar 314 69 94
Nettoskuldsättningsgrad 0,26 0,14 0,05
1 EBITA visas utan engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder på 11 miljoner euro (17) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden på 23 miljoner euro (19) under rapportperioden januari-september 2015. Under det tredje kvartalet uppgick engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till 11 miljoner euro (1) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden till 9 miljoner euro (6).
2 EBIT visas utan engångsposter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.