Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt

Centralt under tredje kvartalet

 • Orderingången minskade med 17% till 1.086 miljoner euro (1.309)
 • Omsättningen ökade med 9% till 1.222 miljoner euro (1.117)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,89 (1,17)
 • EBITA 170 miljoner euro, dvs. 13,9% av omsättningen (149 miljoner euro, dvs. 13,3%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 160 miljoner euro, dvs. 13,1% av omsättningen (142 miljoner euro, dvs. 12,7%)
 • Resultat per aktie 0,49 euro (0,43)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten -5 miljoner euro (68)
 • Jaakko Eskola utnämnd till koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från och med 1.11.2015

Centralt under rapportperioden januari-september 2015

 • Orderingången var stabil och uppgick till 3.529 miljoner euro (3.562)
 • Omsättningen ökade med 6% till 3.439 miljoner euro (3.230)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (1,10)
 • EBITA 420 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (392 miljoner euro, dvs. 12,1%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 397 miljoner euro, dvs. 11,5% av omsättningen (373 miljoner euro, dvs. 11,5%)
 • Resultat per aktie 1,46 euro (1,16)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 78 miljoner euro (240)
 • Orderstocken ökade med 9% och uppgick till 5.112 miljoner euro (4.674) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.