Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Omstruktureringsprogram

I juli 2015 offentliggjorde Wärtsilä en plan för att omstrukturera Marine Solutions organisation, verksamhet och resurser på grund av det tröga läget på marinmarknaden. Omstruktureringen framskrider planenligt. Omstruktureringen innebär att ca 600 arbetsplatser, varav ca 160 i Finland, kommer att försvinna. Genom dessa åtgärder strävar Wärtsilä efter årliga besparingar på cirka 40 miljoner euro, och dessa väntas nå full effekt mot slutet av 2016. Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen uppgår till cirka 25-30 miljoner euro, varav 11 miljoner euro har redovisats för tredje kvartalet 2015.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.