Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket

Förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI) av L-3 Communications Holdings Inc., som noteras på NYSE, har slutförts, och Wärtsilä övertog kontrollen av företaget 1.6.2015. Integrationen framskrider planenligt och MSI:s finansiella utveckling är i linje med förväntningarna. Ytterligare information om förvärvet finns i delårsrapportens tabeller.

Byggandet av fabriken CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd i Lingang, Shanghai framskrider enligt plan. Verksamhetstillståndet beviljades i juli 2015. De första motorerna väntas vara klara för leverans under 2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.