Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Strategi

Wärtsilä strävar efter lönsam tillväxt genom att tillhandahålla avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden. Vårt mål är att forma våra marknader samt främja våra kunders affärsverksamhet och gynna miljön.

Den ökande miljömedvetenheten och förändringarna i behovet av energi påverkar företagens verksamhet. Med hjälp av våra integrerade produkter och tjänster har vi en bra position i dag när det gäller att svara på behovet av energieffektiva och flexibla lösningar. Vi kommer att beakta den ökande efterfrågan på gasbaserade tekniker i våra branschledande flerbränsleprodukter och LNG-lösningar. Vi ska utnyttja vår kompetens inom projektstyrning och konstruktion till att uppnå tillväxt genom att erbjuda våra kunder nya och innovativa lösningar. Våra tillväxtambitioner får stöd av vårt överlägsna globala servicenätverk.

Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara den höga kvaliteten och kostnadseffektiviteten – ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Våra marknadsinriktade investeringar i FoU skapar en stark grund genom vilken vi kan säkerställa och stärka vår position som en föregångare inom teknologiska innovationer. I kombination med vårt fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerande medarbetare som gör oss till en högpresterande organisation. Vårt entreprenörskap, vårt fokus på kunderna och vår passion för att agera rätt skapar inte bara nya möjligheter och miljövänliga lösningar utan ger också värde till alla våra intressenter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.