Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Avyttringar
Försäljningen av tvåtaktsaffärsverksamhet till samföretaget Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) slutfördes i januari. Wärtsiläs innehav i WinGD är 30% och China State Shipbuilding Corporations (CSSC) 70%. Till följd av försäljningstransaktionen har en vinst på 24 miljoner euro redovisats i rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter.
Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter under tredje kvartalet 2014. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och skulder direkt hänförliga till dem visas som egna poster i balansräkning. Jämförelsetalen i resultaträkning och relaterade siffror har justerats så att avvecklade verksamheter visas separat från fortsatta verksamheter.
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter
MEUR 1–9/2015
Avvecklade verksamheter
Kostnader -2
Realisationsvinster på aktier 24
Rörelseresultat 22
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11
Kassaflödena från avvecklade verksamheter
MEUR 1–9/2015
Investeringarnas kassaflöde 44
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 44

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.