Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–9/2015 1–9/2014 2014
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 180 1 235 1 235
Kursdifferenser 22 38 22
Förvärv 293
Ökning 11 27 36
Avskrivningar och nedskrivningar -43 -39 -51
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -60 -61
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 462 1 200 1 180
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 434 449 449
Kursdifferenser -3 9 7
Förvärv 8
Ökning 42 46 62
Avskrivningar och nedskrivningar -48 -46 -63
Minskning och omgrupperingar -8 -9 -10
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -9 -8
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 425 439 434

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.