Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
MEUR 1–9/2015 1–9/2014 2014
Rapporteringsperiodens nettoresultat 292 231 351
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -2 -4 -29
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 4
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -2 -4 -25
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser 8 66 56
Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande 2 3 4
Kassaflödessäkring -5 -20 -74
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen 1 4 20
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 6 53 5
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter 4 49 -20
Rapporteringsperiodens totalresultat 296 280 332
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 290 274 323
Innehav utan bestämmande inflytande 6 5 9
296 280 332

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.