Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad
MEUR 7–9/2015 4–6/2015 1–3/2015 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014
Fortsatta verksamheter
Omsättning 1 222 1 230 988 1 549 1 117 1 116
Övriga intäkter 12 13 7 17 10 12
Kostnader -1 058 -1 081 -868 -1 375 -964 -983
Avskrivningar och nedskrivningar -32 -30 -29 -30 -29 -27
Resultatandel i intresse- och samföretag 5 5 2 4 7 5
Rörelseresultat 149 137 100 166 141 123
Finansiella intäkter och kostnader -17 3 -18 -9 -12 -4
Resultat före skatter 132 140 82 157 129 119
Inkomstskatter -35 -31 -18 -27 -31 -28
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 97 109 64 129 98 91
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -9 -13 -8
Rapporteringsperiodens nettoresultat 97 109 86 121 85 83
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 95 107 85 118 84 83
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 1 3 1
97 109 86 121 85 83
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,49 0,54 0,32 0,64 0,50 0,46
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 -0,04 -0,07 -0,04
Resultat per aktie, euro 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43 0,42
Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter i september 2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.