Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 45 2 005
Betalda dividender -227 -9 -236
Rapporteringsperiodens totalresultat 8 -4 23 262 6 296
Eget kapital 30.9.2015 336 61 -21 -70 -42 1 758 43 2 065
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Betalda dividender -207 -3 -210
Rapporteringsperiodens totalresultat 66 -16 -1 226 5 280
Eget kapital 30.9.2014 336 61 -19 -29 -44 1 606 42 1 953

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.