Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Marknadsutsikter

Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna stöder den ökande efterfrågan på el investeringar i kraftverk. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Efterfrågan i USA styrs av låga gaspriser. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning växer i världen. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, kommer att kräva flexibla lösningar för att balansera kraftförsörjningssystemen. Den globala elmarknaden utvecklas för att möjliggöra den flexibilitet som behövs.

De övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande utmanande. Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan. Det låga oljepriset påverkar investeringar i offshoreprospektering, vilket leder till en svag orderingång för offshoreborrenheter och -stödfartyg. Orderingången för gastankfartyg väntas förbli på en normaliserad nivå. Utsikterna för kryssningsfartyg är fortsatt positiva tack vare den förväntade ökningen i passagerartrafiken i Asien, medan utsikterna för passagerarfärjor får stöd av tecknen på en ekonomisk återhämtning i USA och Europa. Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Regelverket bidrar till att främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden.

De allmänna utsikterna för servicemarknaden är positiva, eftersom valda regioner och segment har tillväxtmöjligheter. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service för installationer som drivs med oljebaserade bränslen väntas öka, eftersom det låga oljepriset har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i utmanande utsikter för offshoreservice i specifika regioner, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.