Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Aktier och aktieägare

Under januari–december 2015 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 113.736.958 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.529 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 76.773.406 aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
31.12.2015 och röster 1-12/2015
WRT1V 197 241 130 113 736 958
1.1. - 31.12.2015 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 44,97 33,22 39,83 42,15
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.12.2015 31.12.2014
Marknadsvärde, MEUR 8 314 7 315
Utländska aktieägare, % 51,9 48,1

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari–december 2015 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

10.9 ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 10.019.838 aktier, vilket motsvarar 5,08% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.