Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Styrelsens förslag till dividend

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,20 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2015. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.052.581.243,14 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 276.747.007,02 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 7 mars 2016. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 14 mars 2016. Årsredovisningen 2015, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och www.wartsilareports.com vecka 6.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.