Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Bruttoinvesteringar

Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 79 miljoner euro (92) under rapportperioden januari–december 2015. Jämförelseperiodens siffra innehåller fortsatta verksamheter. Investeringarna i förvärv och värdepapper uppgick till 267 miljoner euro (2). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 124 miljoner euro (115).

År 2016 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.