Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Omsättning

Under fjärde kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 3% till 1.590 miljoner euro (1.549) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning sjönk med 14% till 374 miljoner euro (433). Marine Solutions omsättning uppgick till 598 miljoner euro (552), vilket var 8% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning ökade med 10% till 619 miljoner euro (564), främst till följd av ökade projektleveranser.

Omsättningen för januari–december 2015 utvecklades enligt prognosen och ökade med 5% till 5.029 miljoner euro (4.779), främst tack vare de ökade servicevolymerna. Omsättningen för affärsområdena Energy Solutions och Marine Solutions var stabil och uppgick till 1.126 miljoner euro (1.138) respektive 1.720 miljoner euro (1.702). Services omsättning ökade med 13% till 2.184 miljoner euro (1.939) tack vare positiv utveckling på alla områden. Energy Solutions stod för 22%, Marine Solutions för 34% och Services för 43% av den totala omsättningen.

Cirka 64% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2015 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättning per affärsområde
MEUR 10-12/2015 10-12/2014 Förändring 1-12/2015 1-12/2014 Förändring
Energy Solutions 374 433 -14% 1 126 1 138 -1%
Marine Solutions1 598 552 8% 1 720 1 702 1%
Services 619 564 10% 2 184 1 939 13%
Omsättning totalt 1 590 1 549 3% 5 029 4 779 5%
1 Marine Systems Internationals bidrag till omsättningen var 108 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2015 och 263 miljoner under rapportperioden januari-december.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.