Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.882 miljoner euro (4.530), en ökning med 8%. Energy Solutions orderstock minskade med 7% till 1.366 miljoner euro (1.475). Marine Solutions orderstock ökade med 16% till 2.558 miljoner euro (2.213). Services orderstock ökade med 14% till 958 miljoner euro (842).

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.12.2015 31.12.2014 Förändring
Energy Solutions 1 366 1 475 -7%
Marine Solutions1 2 558 2 213 16%
Services 958 842 14%
Orderstock totalt 4 882 4 530 8%
1 Marine Systems Internationals orderstock var 508 miljoner euro vid slutet av december 2015.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.