Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Koncernchef Jaakko Eskola

”Den solida utvecklingen under fjärde kvartalet och servicevolymernas fortsatta tillväxt hjälpte oss att nå målen för 2015. Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 12,2%. Dessutom förbättrades orderingången inom utrustningsverksamheten gradvis mot slutet av året. Vi kan vara nöjda över våra prestationer med beaktande av den tuffa operativa miljön.

Services var helt klart stjärnan i år, eftersom både orderingången och omsättningen ökade tvåsiffrigt. Vår framgång byggde på vårt fokus på riktad försäljning och ett förbättrat värdeförslag samt på våra kunders ökande efterfrågan på service som optimerar prestandan. Vi kommer att jobba aktivt för att säkerställa att utbudets utveckling fortsätter under 2016. Ett annat viktigt fokusområde kommer att vara kassaflödet, som 2015 påverkades negativt av tajmningen av kraftverksleveranserna.

Under 2016 förväntar vi oss inga större förändringar i marknadsläget jämfört med året innan. Den positiva utvecklingen på servicemarknaden väntas fortsätta, medan energimarknaden förblir utmanande och överkapacitet och låga oljepriser fortsätter att begränsa efterfrågan på nya fartyg. Trots våra försiktiga marknadsutsikter har vi en bra position och kan dra nytta av den ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven. Digitalisering kommer att driva vår verksamhet allt starkare. Dataanalys gör det möjligt för oss att optimera både våra kunders verksamhet och våra egna interna processer och prestationer. Med beaktande av vår solida orderbok och projektpipeline, tillväxten inom affärsområdet Services och vårt fokus på fortlöpande utveckling förväntar vi oss en svag ökning i omsättningen och de operativa marginalerna under 2016.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.