Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Solid utveckling trots utmanande läge på marknaden

Centralt under fjärde kvartalet

 • Orderingången minskade med 8% till 1.403 miljoner euro (1.522)
 • Omsättningen ökade med 3% till 1.590 miljoner euro (1.549)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,88 (0,98)
 • EBITA 224 miljoner euro, dvs. 14,1% av omsättningen (202 miljoner euro, dvs. 13,1%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter 215 miljoner euro, dvs. 13,5% av omsättningen (196 miljoner euro, dvs. 12,7%)
 • Resultat per aktie 0,79 euro (0,60)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 176 miljoner euro (212)

Centralt under rapportperioden januari-december 2015

 • Orderingången minskade med 3% till 4.932 miljoner euro (5.084)
 • Omsättningen ökade med 5% till 5.029 miljoner euro (4.779)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,98 (1,06)
 • EBITA 643 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen (594 miljoner euro, dvs. 12,4%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter 612 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (569 miljoner euro, dvs. 11,9%)
 • Resultat per aktie 2,25 euro (1,76)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 255 miljoner euro (452)
 • Orderstocken ökade med 8% och uppgick till 4.882 miljoner euro (4.530) i slutet av perioden
 • Dividendförslag 1,20 euro per aktie

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.