Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Förändringar i ledningen

Wärtsiläs styrelse utnämnde dipl.ing. Jaakko Eskola (57) till ny koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp. Han tillträdde den 1 november 2015 och efterträdde Björn Rosengren som lämnade företaget för att bli vd för Sandvik.

Ekon. mag. Roger Holm (43) utnämndes till direktör för Marine Solutions och direktionsmedlem från och med den 1 november 2015. 

Dipl.ing. Pierpaolo Barbone (58) utnämndes till ställföreträdande verkställande direktör från och med den 1 november 2015. Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Services.

Tekn. dr. Javier Cavada Camino (40) utnämndes till direktör för Energy Solutions och direktionsmedlem från och med den 4 november 2015. Den tidigare direktören för Energy Solutions, Rakesh Sarin (60), gick i pension efter att ha uppnått pensionsåldern under 2015.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.