Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Wärtsilä satsade kraftigt på innovationer inom produkter och lösningar under 2015. Fokusområdena är förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 132 miljoner euro, dvs. 2,6% av omsättningen.

Under första halvåret 2015 lanserade Wärtsilä flera nya innovativa fartygsmodeller för ankarhanterande bogserbåtar och plattformstödfartyg, containerfartyg i olika storlek och en ny serie LNG-tankfartyg. Modellerna fäster vikt vid bränsleekonomi och prestanda, och det finns olika versioner av dem för att uppfylla kundernas behov av specifika egenskaper och lösningar.

I maj meddelade Wärtsilä att den marknadsledande motorn Wärtsilä 50DF hade testats och certifierats för drift med etan (LEG). Det omfattande testprogrammet genomfördes av Wärtsilä i nära samarbete med Evergas, en globalt känd ägare och operatör av fartyg som transporterar petrokemiska produkter och flytande gas.

Wärtsilä 31-motorn lanserades i juni. Den nya motorn minskar i avsevärd grad underhållskraven och ökar samtidigt bränsleeffektiviteten, bränsleflexibiliteten och den operativa optimeringen till aldrig tidigare skådade nivåer. Wärtsilä 31 kom in i Guinness World Records som den mest effektiva 4-taktsdieselmotorn i världen med en bränsleförbrukning på endast 165 g/kWh.

I september lanserade Wärtsilä den senaste produkten i sin thruster-portfölj, nämligen den styrbara Wärtsilä WST-14 thrustern som primärt är avsedd för insjölastfartyg. Den kompakta designen sparar utrymme och har en förbättrad tillförlitlighet och effektivitet, och dessutom sänker den kostnaderna.

I oktober meddelade Wärtsilä att ett konsortium bestående av Wärtsilä, GoodFuels Marine och Boskalis kommer att starta ett tvåårigt pilotprogram för att påskynda utvecklingen av hållbara, skalbara och förmånliga marina biobränslen. Programmet fokuserar på identifiering av lämpliga marina biobränslen, certifiering och skapande av förutsättningar för storskalig produktion.

I oktober lanserade Wärtsilä också ett nytt pråmkoncept för lagring och återförgasning av LNG. Denna innovativa lösning gör det möjligt att uppfylla kraven i liten och medelstor skala då landbaserade LNG-alternativ är begränsade. Wärtsilä Mobile LNG kan lätt kombineras med ett pråmmonterat kraftverk med en kapacitet på upp till 250 MW. Alternativt kan konceptet användas i konventionella landbaserade kraftverk. Med Wärtsilä Mobile LNG-lösningen blir LNG tillgängligt för nya konsumentsegment genom att möjliggöra rena energialternativ i områden med begränsad eller ingen tillgång till nationella elnät.

I november meddelade Wärtsilä att Smart Power Generation-portföljen kommer att utvidgas genom möjligheten att använda propan som bränsle i kraftförsörjning. Genom att ersätta tjockolja med propan kan man avsevärt minska koldioxidutsläpp och andra utsläpp från kraftverk.

Wärtsilä Genius, en ny digital serviceportfölj, lanserades i november. Den nya portföljen gör det möjligt att optimera kundernas anläggningar i realtid, förbättra förutsägbarheten och lösa problem med hjälp av digitala lösningar och dataanalys. Wärtsilä introducerade också en innovativ ny tätning för propellerhylsor och thrusters som till fullo kan underhållas under vatten, vilket ger kunderna en ökad driftstid och livscykeleffektivitet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.