Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Omstruktureringsprogram

Marine Solutions meddelade om omstruktureringar i juli. Omstruktureringen innebär att cirka 600 arbetsplatser kommer att minska runt om i världen. Programmet framskrider planenligt. Genom dessa åtgärder strävar Wärtsilä efter årliga besparingar på cirka 40 miljoner euro, och dessa väntas nå full effekt mot slutet av 2016. Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen uppgår till cirka 25–30 miljoner euro, varav 19 miljoner euro har redovisats för 2015.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.