Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Personal

Wärtsilä hade 18.856 (17.717) anställda i slutet av december 2015. Personalen minskade med 381 anställda från slutet av föregående kvartal till följd av de pågående omstruktureringsprogrammen. Antalet anställda i genomsnitt under januari–december 2015 var 18.565 (18.042). Marine Solutions hade 6.847 (5.603), Energy Solutions 959 (978) och Services 10.592 (10.692) anställda. Ökningen i antalet anställda inom Marine Solutions beror främst på förvärvet av L-3 Marine Systems International.  

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 39% (34) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 28% (31) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 10% (10) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.