Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket

Avtalet mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) om övertagande av Wärtsiläs tvåtaktsmotorer slutfördes i januari. Winterthur Gas & Diesel Ltd ägs till 70% av CSSC och till 30% av Wärtsilä.

Förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI) av L-3 Communications Holdings Inc., som noteras på NYSE, slutfördes, och Wärtsilä övertog kontrollen av företaget 1.6.2015. Integrationen framskrider planenligt, och MSI:s finansiella utveckling var något bättre än väntat under 2015. Ytterligare information om förvärvet finns i bokslutskommunikéns tabeller.

I juli etablerade Wärtsilä ett dotterbolag som fokuserar på reservdelar till Wärtsiläs klassiska 4-taktsmotorer. QuantiParts B.V., som i sin helhet ägs av Wärtsilä, har sitt huvudkontor i Nederländerna och betjänar kunder inom marin-, järnvägs- och kraftverkssektorn i hela världen.

I oktober expanderade Wärtsilä Services till ett nytt marknadssegment genom att lansera ett heltäckande paket med tätningar, lager och relaterade lösningar för vattenkraftverk och industrianläggningar runt om i världen.

Byggandet av fabriken CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd i Lingang, Shanghai, framskrider enligt plan. Fabrikens byggstart firades den 28 oktober. De första motorerna väntas vara klara för leverans i slutet av 2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.