Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 2015 2014
Fastighetsinteckningar 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 27 26
Totalt 37 36
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 743 746
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 29 25
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 76 66
betalas senare 29 23
Totalt 876 859

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.