Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar
Justerad
MEUR 2015 2014
Aktier och förvärv 267 2
Immateriella och materiella tillgångar 79 92
Totalt 346 94
Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter i september 2014. Siffrorna i tabellen i jämförelseperioden innehåller fortsatta verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.