Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 2015 2014
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 180 1 235
Kursdifferenser 28 22
Förvärv 304
Ökning 14 36
Avskrivningar och nedskrivningar -60 -51
Minskning och omgrupperingar -1
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -61
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 1 464 1 180
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 434 449
Kursdifferenser -1 7
Förvärv 8
Ökning 65 62
Avskrivningar och nedskrivningar -63 -63
Minskning och omgrupperingar -12 -10
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -8
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 431 434

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.