Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
2015 2014
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 2,25 1,76
Eget kapital/aktie, euro 11,16 9,94
Soliditet, % 44,6 43,5
Nettoskuldsättningsgrad 0,17 0,05
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamhet, % 21,0 20,3
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamhet, % 20,2 20,0

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.