Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 2015 2014
Långfristiga skulder 492 537
Kortfristiga skulder 232 129
Lånefordringar -18 -1
Likvida medel -334 -571
Totalt 372 94

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.