Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
MEUR 10–12/2015 7–9/2015 4–6/2015 1–3/2015 10–12/2014 7–9/2014
Fortsatta verksamheter
Omsättning 1 590 1 222 1 230 988 1 549 1 117
Övriga intäkter 18 12 13 7 17 10
Kostnader -1 379 -1 058 -1 081 -868 -1 375 -964
Avskrivningar och nedskrivningar -33 -32 -30 -29 -30 -29
Resultatandel i intresse- och samföretag 6 5 5 2 4 7
Rörelseresultat 202 149 137 100 166 141
Finansiella intäkter och kostnader -2 -17 3 -18 -9 -12
Resultat före skatter 199 132 140 82 157 129
Inkomstskatter -41 -35 -31 -18 -27 -31
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 159 97 109 64 129 98
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -9 -13
Räkenskapsperiodens nettoresultat 159 97 109 86 121 85
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 157 95 107 85 118 84
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 2 1 3 1
159 97 109 86 121 85
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,79 0,49 0,54 0,32 0,64 0,50
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 -0,04 -0,07
Resultat per aktie, euro 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.