Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av räkenskapsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas (nivå 3) 15 15
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 17 17
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 27 27
Derivat (nivå 2) 9 9
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 492 503
Derivat (nivå 2) 32 32

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.