Stäng
Nyckeltal för kvartalen
MEUR 10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
Orderingång
Marine Solutions 258 287 362 379 465 407 392 336
Energy Solutions 501 330 304 312 366 167 188 287
Services 565 522 527 580 572 511 579 662
Totalt 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285
Orderstock i slutet av räkenskapsperioden
Marine Solutions 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239
Energy Solutions 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619
Services 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073
Totalt 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931
Omsättning
Marine Solutions 509 390 433 335 598 448 354 321
Energy Solutions 414 177 220 132 374 243 327 182
Services 636 512 542 500 619 531 548 485
Totalt 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988
Resultatandel i intresse- och samföretag 5 2 4 3 6 5 5 2
Jämförbart justerat EBITA 262 132 131 93 224 170 144 106
i procent av omsättningen 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7
Avskrivningar och nedskrivningar -34 -31 -42 -31 -33 -32 -30 -29
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -9 -9 -9 -9 -7 -6
Jämförbart rörelseresultat 253 123 122 84 215 160 137 100
i procent av omsättningen 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1
Jämförelsestörande poster totalt -22 -2 -26 -1 -13 -11
Rörelseresultat 231 122 96 83 202 149 137 100
i procent av omsättningen 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1
Finansiella intäkter och kostnader -5 -7 -38 -3 -2 -17 3 -18
Resultat före skatter 226 115 58 80 199 132 140 82
Inkomstskatter -55 -31 -17 -20 -41 -35 -31 -18
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 172 84 41 60 159 97 109 64
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22
Räkenskapsperiodens nettoresultat 172 84 41 60 159 97 109 86
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43
Bruttoinvesteringar 20 55 60 11 32 17 279 18
aktier och förvärv 42 49 5 262
Rörelseverksamhetens kassaflöde 235 189 202 -13 176 -5 47 37
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av räkenskapsperioden 490 540 602 709 543 522 404 296
Anställda i slutet av räkenskapsperioden
Marine Solutions 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587
Energy Solutions 903 920 945 958 959 966 974 975
Services 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711
Övriga 467 464 465 457 459 456 451 433
Totalt 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.