Stäng

Styrelsens förslag

Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 1.097.420.182,01 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 281.705.697,79 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR
I dividend utdelas 1,30 euro/aktie, dvs. sammanlagt 256 413 469,00
Överförs i ny räkning 841 006 713,01
Totalt 1 097 420 182,01

Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,65 euro per aktie betalas 13.3.2017. Styrelsen fastställer utbetalningsdagen for den andra raten på 0,65 euro per aktie på mötet den 12.9.2017. Enlighet de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle utbetalningen för andra raten då vara 21.9.2017. 

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter ­räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den ­föreslagna vinstutdelningen.

Helsingfors, den 26 januari 2017

Mikael Lilius                             Sune Carlsson

Maarit Aarni-Sirviö                   Kaj-Gustaf Bergh

Tom Johnstone                       Risto Murto        

Gunilla Nordström                   Markus Rauramo

          Jaakko Eskola, koncernchef            

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.