Stäng

Överblick: Bokslut

ar-2016-quick-look-intro.png

2016 i siffror

Wärtsiläs prestationer under 2016 var tillfredsställande med beaktande av de fortsatta utmaningarna på slutmarknaderna. Omsättningen och lönsamheten var i linje med förväntningarna enligt bolagets reviderade prognos.

“Wärtsiläs solida finansiella position stärker våra förutsättningar att förbättra vårt utbud av tjänster och lösningar genom forskning och utveckling, partnerskap och förvärv.”

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör

Nyckeltal

  2016 2015 2014
Omsättning, MEUR 4 801 5 029 5 779
Jämförbart rörelseresultat, MEUR 583 612 569
Jämförbart rörelseresultat, % 12,1 12,2 11,9
Rörelseresultat, MEUR 532 587 522
Resultat före skatter, MEUR 479 553 494
Resultat/aktie, EUR 1,79 2,25 1,76
Dividend/aktie, EUR 1,30* 1,20 1,15
Rörelseverksamhetens kassaflöde, MEUR 613 255 452
Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,17 0,05

* Styrelsens förslag.

Under 2016 uppgick jämförelsestörande poster till 51 miljoner euro (25), av vilka 48 miljoner euro (19) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 3 miljoner euro (6) till förvärv och andra kostnader.

Omsättning

Energy Solutions stod för 20%, Marine Solutions för 35% och Services för 46% av den totala omsättningen.

Dividend/aktie

Wärtsiläs mål är att betala en dividend på minst 50% av resultat per aktie över cykeln.

Nettoskuldsättningsgrad

Wärtsiläs mål är att behålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50.

Lönsamhet

 

Centralt

Forskning och utveckling

Att investera i teknologiskt ledarskap är viktigt för att bevara produktportföljens konkurrenskraft och säkerställa Wärtsiläs ledande position inom hållbara innovationer. Under 2016 uppgick FoU-investeringar till 131 miljoner euro eller 2,7% av omsättningen.

Digitalisering

Wärtsiläs fokus på en digitalisering av verksamheten och utbudet fortsatte under 2016. Förvärvet av Eniram och utnämningen av en Chief Digital Offcer till direktionen var viktiga steg i Wärtsiläs digitala omvandling.

Dividendförslag

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,30 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2016, en ökning på 8%. Dividendförslaget motsvarar 73% av resultatet per aktie.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.