Stäng

Centralt under 2016

Wärtsiläs resultat för 2016 var i linje med förväntningarna enligt företagets reviderade prognos. Detta berodde i hög grad på fjärde kvartalets lyckade leveranser, ökade intäkter inom Services-verksamheten och förbättrad projektmix. Kassaflödet utvecklades positivt främst tack vare stark fokus på hanteringen av rörelsekapital.

Aktiviteten på servicemarknaden var solid. Efterfrågan på kraftverksunderhåll var sund, vilket kompenserade för utmaningarna på vissa marinmarknader. Inom utrustningsverksamheterna hade Wärtsilä motvind på grund av den långsamma tillväxten inom handelssjöfart, låga olje- och gaspriser samt de finansiella begränsningarna för många marinkunder. Å andra sidan ökade aktiviteten på energimarknaden. Den växande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och de globala förändringarna i energipolitiken stödde kundernas intresse för Wärtsiläs lösningar. Den kombinerade effekten av dessa trender på slutmarknaderna resulterade i en stabil utveckling av orderingången.

Under året fortsatte Wärtsilä att utveckla sin affärsverksamhet genom att utvidga sitt utbud av produkter och lösningar genom forskning och utveckling, partnerskap och förvärv.

Omsättning
MEUR 2016 2015 Förändring %
Energy Solutions 943 1 126 -16%
Marine Solutions 1 667 1 720 -3%
Services 2 190 2 184 0%
Koncernen 4 801 5 029 -5%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.