Stäng

Styrelsens förslag om utdelning

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,30 euro per aktie betalas för räkenskapsåret 2016. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.097.420.182,01 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 281.705.697,79 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas i två rater i enlighet med allt vanligare praxis. Den första raten på 0,65 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 6.3.2017. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas den 13.3.2017. Den andra raten på 0,65 euro per aktie betalas i september 2017. Den andra raten betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på mötet den 12.9.2017 i enlighet med reglerna för det finska värdeandelssystemet. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla den 14.9.2017 och utbetalningen den 21.9.2017, såvida inte förnyelsen av Euroclear Finland Oy:s värdeandelssystem möjliggör utbetalning några dagar tidigare.

swe_Earnings_dividend.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.