Stäng

Centrala hållbarhetshändelser

q1
12.1
Wärtsilä får en order som går ut på att förbättra ett mexikanskt flexicycle-kraftverks effekt och miljöprestanda.
12.1
På den finska sportgalan utdelar Wärtsilä och den finländska organisationen Crisis Management Initiative (CMI) ett särskilt sportfilantropipris till Wilson Kipketer.
13.1
Wärtsilä lanserar ett nytt koncept för färjor som drivs med batterier och producerar noll eller nästan noll lokala utsläpp.
15.1
Wärtsiläs design väljs för att möjliggöra ekologiskt hållbart krillfiske i Antarktis.
19.1
Det hundrade exemplaret av Wärtsilä 20DF-motorn levereras.
25.1
Wärtsilä och Cavotec inleder samarbete för att öka säkerheten genom att utveckla världens första kombinerade laddnings- och förtöjningskoncept utan elledningar eller rep.
9.2
Wärtsiläs hållbarhetsrapport 2015 publiceras med årsredovisningen.
9.2
Wärtsiläs system för hantering av ballastvatten väljs för första gången till ett nytt kranfartyg.
10.2
Wärtsilä får order på flerbränslemotorer till 16 japanska gastankfartyg.
3.3
Wärtsilä introducerar Livscykellösningar: ett innovativt heltäckande koncept som optimerar marina och landbaserade anläggningars effektivitet och prestanda.
10.3
Wärtsiläs globala säkerhetsdag 2016 ordnas med temat Safe by Choice – Säkerhet genom val.
15.3
Wärtsilä sluter kontrakt om ett Smart Power Generation-kraftverk som drivs med propan till Honduras.
17.3
Wärtsilä levererar det största biogaskraftverket i Norden för produktion av bränsle till bussar.
q2
11.4
Wärtsilä levererar kompletta gaslösningar för konvertering av två kanadensiska RoPax-färjor till LNG-drift.
14.4
Wärtsilä 31-motorn vinner marinmotorpriset på European Marine Engineering Conference.
21.4
Wärtsilä satsar på solenergi genom att erbjuda lösningar för solceller (PV) i kraftverksskala.
9.5
Wärtsilä får order på motorer till Storbritanniens första flerbränsledrivna fartyg.
10.5
Wärtsilä deltar i ett varvsindustriprojekt som utvecklar ett koncept för att förse torrlastfartyg med LNG-propulsion.
12.5
Världens största kryssningsfartyg, Harmony of the Seas, som utrustats med Wärtsiläs hybridskrubbersystem, lämnar varvet.
27.5
Wärtsilä donerar en 8-cylindrig Wärtsilä 20-motor till teknologiavdelningen vid Texas A&M University i Galveston.
6.6
Fartygsdesignen och tekniska detaljerna för världens första LNG-drivna isbrytare Polaris presenterades på den internationella fartygs- och kraftverksmotorkongressen CIMAC.
10.6
Wärtsilä bidrar till att sänka livscykelkostnaderna genom att leverera miljövänliga tätningssystem till ett vattenkraftverk i Nebraska, USA.
q3
1.7
Wärtsilä förbättrar sitt digitala utbud genom att förvärva Eniram, ett finskt teknologiföretag som levererar lösningar för energihantering och analys till marinindustrin.
13.7
Wärtsilä deltar i SEA/LNG-koalitionen tillsammans med andra ledande marina aktörer för att främja LNG som marinbränsle.
22.7
En omarbetad e-kurs i Wärtsiläs verksamhetsprinciper lanseras för alla medarbetare.
25.7
The Great Place to Work® Institute väljer Wärtsilä Brazil till en av de bästa arbetsplatserna i Rio de Janeiro.
26.8
2 miljoner arbetstimmar utan arbetsolyckor som leder till förlorad arbetstid uppnås vid kraftverket Musandam i Oman.
29.8
Wärtsilä och Gasum ingår ett samarbetsavtal som siktar på att utveckla framtida LNG-marknader.
1.9
Wärtsilä får order på en ny LNG-satellitterminal i Brahestad, Finland.
5.9
Wärtsilä donerar 1,3 miljoner euro till finländska universitet.
9.9
Wärtsilä införs i Dow Jones Sustainability Index.
21.9
Wärtsilä ingår avtal om ett Smart Power Generation-kraftverk på 225 MW till City of Denton, USA, för att hjälpa staden att integrera förnybar energi sina energisystem.
28.9
Världens första LNG-drivna isbrytare Polaris levereras till kunden med Wärtsiläs flerbränslemotorer.
29.9
Wärtsilä donerar ett regnvattensamlingssystem till en grundskola i Sydsudan via Kyrkans Utlandshjälp.
q4
14.10
Wärtsilä ingår avtal om kraftsystem till den första ekologiskt effektiva LNG-drivna passagerarfärjan på Medelhavet.
20.10
Wärtsilä ansluter sig till IMO:s initiativ för att stödja en minskning av utsläpp inom shipping.
21.10
Wärtsilä väljs in i Ethibel PIONEER Investment Register.
25.10
Seals & Bearings Sweden uppnår över 1.000 dagar utan arbetsolyckor som leder till förlorad arbetstid.
31.10
Wärtsiläs tätningslösning Sternguard In-Water Serviceable Seal prisas på galan Seatrade Maritime and Ship Efficiency Award.
3.11
Wärtsilä och IDRO ingår ett samarbetsavtal om att utveckla kraftförsörjningen i Iran.
21.11
Wärtsilä ingår avtal om att leverera ett Smart Power Generation-kraftverk på 101 MW till Argentina.
1.12
Wärtsilä kompletterar sitt sortiment av miljövänliga lösningar genom att lansera ett system för hantering av torrt avfall för kryssningsfartyg.
9.12
Wärtsilä införs i Euronext Vigeo index Eurozone 120.
20.12
Wärtsilä ingår avtal om att leverera ett banbrytande biohybridkraftverk för produktion av både bioLNG och LNG till Tyskland.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.