Stäng

Energy Solutions

Wärtsilä Energy Solutions är en ledande integrerare av globala system och levererar ultraflexibla interna kraftverk baserade på förbränningsmotorer och solceller (PV) i kraftverksskala samt LNG-terminaler och -distributionssystem. De flexibla, effektiva och miljövänliga lösningarna ger kunderna utmärkt värde och möjliggör en övergång till mer hållbara och moderna energisystem.

Wärtsilä har tre kundsegment

Wärtsiläs tre huvudsakliga kundsegment är kraftverksbolag, självständiga kraftproducenter (IPP) och industrikunder.

Kraftverksbolag distribuerar el och gas till invånare samt kommersiella och industriella slutanvändare. De investerar i gasinfrastrukturprojekt och olika slags kraftverk för att säkerställa en adekvat belastning och en optimerad palett bestående av kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter och tjänster för sina kunder.

IPP:er är finansiella investerare som investerar i gasinfrastruktur och kraftverk och som säljer el till kraftverksbolag. Deras investeringar är avkastningsinriktade, och liksom när det gäller elbolagen beror deras tekniska krav på typen av applikation.

Industriella kunder utgörs främst av privata företag med energiintensiv produktion, som cement- eller gruvanläggningar. Genom att investera i interna kraftverk kan de uppnå lägre energikostnader och tillförlitlig kraftförsörjning. Wärtsilä betjänar den översta kundkategorin, det vill säga stora industriföretag med en relativt hög elförbrukning.

Fokus på flexibilitet

Wärtsiläs motorbaserade kraftverk används i flera applikationer. Dessa omfattar lösningar för basbelastning, kapacitet för nätstabilitet, lösningar för toppbelastning och reglerkraft samt reservkraft för integration av vind- och solenergi.

Wärtsiläs kraftverkslösningar skräddarsys enligt kundernas specifika behov med hjälp av modulbaserade produkter och tjänster. Leveranserna varierar mellan leveranser av utrustning till kompletta nyckelfärdiga kraftverk med hjälp av Wärtsiläs överlägsna projekthantering. Wärtsilä erbjuder också finansiella tjänster för att göra det lättare för kunderna att finansiera och ro i hamn komplexa projekt och ett brett serviceutbud som stöder kunderna under installationernas livscykel.

Lösningarnas bränsleflexibilitet gör det möjligt att välja de lämpligaste bränslena, inklusive naturgas och flera andra gaser samt de flesta oljor. Kunderna kan också driva kraftverken med flera bränslen.

Den ökande användningen av förnybara energikällor i många kraftförsörjningssystem har skapat ett snabbt växande behov av större flexibilitet. Gasdrivna kraftverk är det mest flexibla och miljövänliga alternativet för balansering av elnät som bygger på varierande förnybara energikällor. Smart Power Generation-kraftverk erbjuder de bästa metoderna för att stödja kraftförsörjningssystemet genom att erbjuda en så stor flexibilitet som möjligt, avsevärda besparingar och en optimerad respons på snabba förändringar i elnätet.

Tillväxt genom integration av LNG, solkraft och system

Övergången från kolintensiva energikällor till bränslen med låga kolutsläpp, såsom naturgas och förnybara energikällor ger Wärtsilä många tillväxtmöjligheter.

Som en föregångare inom gas- och flerbränslemotorer, bränslesystem, teknologi och service påverkar Wärtsilä också den globala övergången till gasdrift genom LNG-infrastrukturprojekt. Företaget erbjuder ett komplett sortiment av projekt och livscykelbaserad support från små och medelstora LNG-förvätskningsanläggningar och -terminaler till kompletta EPC-projekt (utrustning, försäljning och konstruktion) runt om i världen. Tillsammans med sina kunder har Wärtsilä kapacitet att utveckla hela LNG-värdekedjan. I nyckelfärdiga lösningar kan en LNG-terminal integreras i ett Smart Power Generation-kraftverk, vilket möjliggör gasdrift på ställen som tidigare saknat tillgång till gas.

Genom att reagera på kundernas intresse för att öka andelen förnybara energikällor i energiförsörjningen blev Wärtsilä i början av 2016 världens första företag som erbjuder storskaliga hybridkraftverk som förenar bränslebaserade kraftverk med solkraftverk. Wärtsiläs hybridlösningar levereras som EPC-projekt med solkraftsmoduler från ledande leverantörer. Hybridkraftverk baserade på motorer och solkraft medför lägre bränslekostnader, vilket sänker livscykelkostnaderna och ger miljöfördelar. De två anläggningarna optimeras så att solenergi används automatiskt på en maximal nivå medan motorerna fungerar som en sekundär kraftkälla. Hybridkraftverket kan antingen vara ett nybygge eller en efterinstallation. I nybyggen integreras Smart Power Generation-kraftverket i solkraftverket, och anläggningarna optimeras med tanke på både investeringen och livscykeln. Därmed får kunderna mervärde jämfört med en lösning med två separata kraftverk. I efterinstallationer kombineras solkraftsmoduler med en befintlig anläggning som levererats av Wärtsilä.

Samarbetet med ledande tjänsteleverantörer av mjukvara för energilagring och integration har gjort det möjligt för Wärtsilä att ytterligare stärka sin integrationskapacitet inom energisystem. Som en kombinerad lösning erbjuder Wärtsiläs Smart Power Generation, solkraft och energilagring, tillsammans med företagets integrationsförmåga, flera årtionden långa erfarenhet av leveranser av komplexa nyckelfärdiga motorkraftverk och ett omfattande serviceutbud, en hållbar, tillförlitlig och förmånlig kraftförsörjning – i synnerhet i länder och regioner med isolerade eller svaga elnät.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.