Stäng

Energy Solutions strategi

Wärtsilä Energy Solutions mission är att erbjuda kunderna högsta värde genom decentraliserade, flexibla, effektiva och miljövänliga energilösningar, som möjliggör en global övergång till en mer hållbar och modern energiinfrastruktur. Målet är att kunderna ska betrakta Wärtsilä som världens bästa leverantör av energilösningar.

Wärtsilä fokuserar på tillväxt genom sin kompetens inom global systemintegration genom att erbjuda lösningar inom följande segment:

  • Motorkraftverk – kraftförsörjningslösningar med en unik kombination av energieffektivitet, bränsleflexibilitet och operativ flexibilitet
  • LNG-lösningar – små och medelstora LNG-terminaler och förvätskningslösningar med EPC-leverans
  • Solkraftverk – solceller, energilagring och hybridlösningar

Inom motorkraftverkssegmentet strävar Wärtsilä efter att bli en globalt erkänd ledande aktör inom kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas genom att erbjuda Smart Power Generation-lösningar till kunder i elbolags-, IPP- och industrisegmentet. Värdeförslagen kommer att förbättras ytterligare genom utveckling av nya lösningar som fokuserar på energieffektivitet, bränsleflexibilitet och operativ flexibilitet.

Inom segmentet för LNG-lösningar strävar Wärtsilä efter tillväxt inom små och medelstora LNG-terminaler och förvätskningslösningar genom att komma med nya värdeförslag på valda marknader. I solkraftverkssegmentet kommer Wärtsilä att erbjuda kunderna nyckelfärdiga solkraftslösningar. Företagets hybridapplikationer erbjuder en integrerad lösning för att balansera varierande kraftförsörjning med solkraft.

Wärtsiläs värdeförslag bygger på skräddarsydda lösningar med garanterad prestanda, projekttjänster enligt principen ”allt från samma butik” och livscykeltjänster genom långsiktiga drifts- och underhållsavtal. Modulbaserade och reproducerbara produkter och tjänster är nyckelfaktorer bakom kostnadseffektiva lösningar.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.