Stäng

Energy Solutions operativa miljö

De viktigaste efterfrågefaktorerna för Wärtsilä Energy Solutions:

  • Ekonomisk tillväxt, elektrifiering och förbättrad levnadsstandard
  • Tillväxt inom hållbar energi, som minskar kolutsläppen
  • Snabb tillväxt inom intermittent förnybar energi och ökande fluktuationer i efterfrågan
  • Ersättande av andra fossila bränslen med naturgas
  • Föråldrande installerad kapacitet driver på investeringar i nya teknologier

Ekonomisk tillväxt, en förbättrad levnadsstandard och en ökande elektrifiering leder till en ökning i elförbrukningen i länder utanför OECD. Efterfrågan på kraftverk för flexibel basbelastning och industriell kraftförsörjning beror på priset på den el som köps från nätet och på bränsleprisets utveckling. När gasdistributionsnätet byggs ut på tillväxtmarknaderna ökar efterfrågan på gas- och flerbränslekraftverk, och Wärtsilä har en ledande position på dessa marknader.

swe_Final_electricity_generation_by_region.svg

I OECD-länderna leder de allt strängare utsläppsbestämmelser till nedläggning av äldre kapacitet, vilket i sin tur driver på nyinvesteringar. En annan pådrivande faktor är de politiska satsningarna på kraftförsörjning med litet kolavtryck, vilket främjar kraftförsörjning med förnybara energikällor. Detta har redan avsevärt ökat behovet av flexibilitet i kraftförsörjningssystem. Wärtsiläs Smart Power Generation-kraftverk är den mest effektiva lösningen för reservkraft för varierande kraftförsörjning med förnybara energikällor, och dessa kraftverk möjliggör en övergång till ett hållbart, tillförlitligt och förmånligt kraftförsörjningssystem med litet kolavtryck.

swe_Global_power_generation_capacity.svg
swe_Share_of_renewables_in_electricity_generation.svg
swe_World_electricity_generation.svg

Energy Solutions konkurrensläge

Inom större gasbaserade projekt konkurrerar Wärtsilä med tillverkare av gasturbiner, såsom GE och Siemens. När det gäller mindre gas- och tjockoljebaserade kraftverksprojekt är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av förbränningsmotorer, såsom MAN Diesel & Turbo, GE Jenbacher, Caterpillar (MAK), och Rolls-Royce.

I konkurrensen med gasturbiner gör Wärtsiläs kombination av en konkurrenskraftig effektivitet, en bättre bränsleflexibilitet och en överlägsen operativ flexibilitet det möjligt för Wärtsilä att erbjuda bättre värdeförslag och affärsprojekt för många kunder. Wärtsiläs systematiska utveckling av marknaden formar energisektorn med hjälp av en värdebaserad strategi som baserar sig på ekonomiska fördelar med Smart Power Generation.

Wärtsiläs avancerade gas- och flerbränslebaserade motorteknik, optimerade modulbaserade kraftverk, överlägsna projekthanteringsförmåga och globala support under installationernas livscykel har gett Wärtsilä en marknadsledande position inom förbränningsmotorbaserade kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen.

Inom större solkraftverk är självständiga, regionala och lokala EPC-företag de största konkurrenterna. Konkurrensen inom LNG-infrastrukturprojekt kommer främst från entreprenadföretag.

swe_Wartsila_is_well_positioned.svg
swe_market_leader.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.