Stäng

Forskning och utveckling

Wärtsilä är mycket engagerat i frågor om forskning och utveckling. Syftet med FoU-aktiviteterna är att fortlöpande stärka företagets position som ledande aktör inom teknologi och att ytterligare förbättra konkurrenskraften på den globala marin- och energimarknaden. Detta uppnås genom att utveckla produkter och tjänster som bygger på tillförlitlig, effektiv och konkurrenskraftig teknik som uppfyller kundernas krav.

Wärtsiläs FoU-verksamhet fokuserar på digitalisering, nya produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga, säkra, kostnadseffektiva i drift och som ger upphov till minimala miljökonsekvenser under deras livscykel. En stor andel av investeringarna i produktutveckling siktar på att säkerställa att miljökraven uppfylls samt på att ge kunderna kort- och långsiktiga fördelar.

Genom att fokusera på första faserna i utvecklingsprocessen samt på modulbaserade processer, simulering, virtuell testning och validering kan ledtiderna för nya lösningar minskas utan att pruta på tillförlitligheten och säkerheten.

Valideringstestning av befintliga installationer på fältet i samarbete med kunderna är ett viktigt element i vidareutvecklingen av existerande lösningars prestanda. Det hjälper Wärtsilä också att hitta nya och bättre lösningar, samtidigt som det ger en långsiktig erfarenhet under verkliga fältförhållanden. Fältinstallationer ger dessutom möjligheter till värdefulla inlärningsresultat och insikter avseende nya tekniker och lösningar.

När produkten har klarat alla steg i valideringsprocessen både i laboratoriet och på fältet och när dess prestanda uppfyller Wärtsiläs höga standarder kan den lanseras på marknaden.

Wärtsilä skyddar sina innovationer och sin konkurrenskraft genom att fästa stor uppmärksamhet vid förvaltningen av intellektuella tillgångar och fortlöpande utveckling av nyckelkompetensen. Wärtsilä skapar nätverk och kluster för att utveckla företagets know-how och kompetens genom långsiktiga relationer med leverantörer, ingenjörsbyråer, universitet och licenstillverkare samt andra originaltillverkare av utrustning (OEM).

swe_R&D_expenditure.svg
swe_Minimising_environmental_footprint.svg

HERCULES-programmet och hållbara innovationer genom partnerskap

Det långsiktiga FoU-programmet HERCULES inleddes 2002 och var en del av EU:s sjätte och sjunde ramprogram. Med anledning av sin gemensamma vision har Wärtsilä, Winterthur Gas&Diesel och MAN Diesel & Turbo, de tre ledande tillverkarna av låg- och medelvarviga motorer, samarbetat med universitet, forskningsinstitut och andra industriella samarbetspartner för att utveckla marinmotorer och relaterade system. Den fjärde fasen startades 2015 med projektet HERCULES-2 som siktar på att utveckla bränsleflexibla stora marinmotorer som kan optimeras för driftsmiljön.

Projektet HERCULES-2 omfattar fyra områden inom FoU:

  • I: Bränsleflexibla motorer
  • II: Nya material (motorapplikationer)
  • III: Kraftverk som anpassar sig till driften under livscykeln
  • IV: Motorer med nästan noll utsläpp

Konsortiet HERCULES-2 består av 32 samarbetspartner, av vilka 30% är industriföretag och 70% universitet eller forskningsinstitut. Enligt plan genomförs projektet under tre år från 2015 till 2018 med en total budget på 25 miljoner euro. Projektet beviljades 20 miljoner euro från EU-kommissionens innovationsprogram Horizon 2020 och den schweiziska regeringen.

Under 2016 slutfördes forskningsprogrammet Future Flexible Energy Systems (FLEXe) som startades 1.5.2015. FLEXe är ett finländskt konsortium med 27 organisationer och omfattar hela värdekedjan inom energisystem. FLEXe kombinerar smarta lösningar, flexibilitet, miljöprestanda och ekonomisk framgång med kundacceptans och -engagemang.

År 2016 definierade Wärtsilä vägkartor för framtida samarbete inom forskning med ledande universitet i och utanför Finland. Dessa vägkartor omfattar delade visioner angående aktiviteter vid dessa universitet med varierande understöd från Wärtsilä. Wärtsilä strävar efter ytterligare samarbete med nyckeluniversitet för att förvandla dessa vägkartor till en grund för hållbart samarbete.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.