Stäng

Marine Solutions

Wärtsilä Marine Solutions har en stark position inom marin- samt olje- och gasindustrin. Affärsområdet levererar optimerade, miljövänliga och ekonomiskt vettiga lösningar som främjar kundernas affärsverksamhet. Wärtsiläs namn bygger på en djup förståelse av kundernas affärsverksamhet, designkompetenser, en bred produktportfölj och teknologiskt ledarskap. Organisationen är strukturerad kring kompletta affärslinjer med full kontroll över försäljning, FoU, teknik, inköp och tillverkning. Detta möjliggör en större flexibilitet, snabbt beslutsfattande och en optimal användning av resurser för att erbjuda en överlägsen kundservice.

Wärtsilä betjänar både skeppsvarv och rederier

Wärtsiläs marinkunder består av både skeppsvarv och rederier vars behov och efterfrågan avviker avsevärt från varandra. Skeppsvarvens beslut påverkas främst av produktpriser, leveranstider och leveranssäkerhet, projekthantering och installationssmidighet samt leverantörens förmåga att hantera omfattande leveranser. Redare kräver däremot säker och effektiv drift, tillförlitlighet och support samt tillgång till service. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet utgörs av fraktpriserna, räntenivån och fartygets kapital- och driftskostnader. Dessutom måste både redare och fartygsoperatörer i allt högre grad beakta faktorer såsom miljöbestämmelser och bränsleflexibilitet i beslutsfattandet.

Wärtsilä har förbundit sig att bemöta behoven och kraven hos alla kundgrupper. Framgången bygger på en bred förståelse av deras affärsverksamhet, operativa modeller och krav. Denna förståelse backas upp av ett omfattande nätverk, en bred produktportfölj och engagemang i fartygets livscykel ända från designprocessen. Därför kan Wärtsilä stödja kunderna under installationernas hela livscykel genom att tillhandahålla produkter och lösningar som bäst tjänar deras affärsintressen.

Det bredaste utbudet i branschen

Wärtsilä Marine Solutions verkar i alla viktiga fartygssegment med ett stort urval produkter, tjänster och lösningar. Företaget förstår de särskilda behoven och kraven i respektive segment – från fartygsdesign till daglig drift under fartygets livscykel. Wärtsiläs utbud omfattar också gassystem för landbaserade installationer såsom gasterminaler. De innovativa och konkurrenskraftiga produkterna som levereras snabbt och högkvalitativt utgör grunden för Wärtsiläs utbud, som består av

 • Medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer
 • Propulsionssystem och växellådor
 • Tätningar och lager
 • Navigations- och automationssystem
 • Underhållningssystem
 • Kommunikations- och kontrollsystem
 • Kraftförsörjnings- och hanteringssystem
 • Eldesign för komplexa fartyg
 • Energihanteringssystem och hybridlösningar
 • Miljölösningar, inklusive bland annat avgasrenings- och ballastvattensystem
 • Pumpar och ventiler
 • Gassystem, inklusive hantering av LNG och LPG, system för inerta gaser, kompressorer, förvätskning, återförgasning och utrustning för små och medelstora landbaserade gasinstallationer
 • Fartygsdesign.

Förmågan att kombinera produkter till större system och lösningar stöder Wärtsiläs strategi att vara den främsta leverantören av lösningar för kunderna. Denna strategi ger mervärde för både skeppsvarv och redare. Skeppsvarvskunderna kan koncentrera sig på sin expertis och dra nytta av en mindre risk för kompatibilitetsproblem, medan redarna får fördelar inom drift och underhåll.

Segment Typ av fartyg Huvudsakligt utbud
Handelsfartyg Gastankfartyg Flerbränsledrivna fyrtaktsmotorer, hjälpmotorer, propellrar med vridbara blad (CPP), växellådor, bogstyrpropellrar, miljölösningar
  Tankfartyg, containerfartyg, bulklastfartyg Hjälpmotorer, propellrar med fasta blad (FPP), bogstyrpropellrar, fyrtaktsmotorer för mindre fartyg, navigations- och automationssystem, elektrisk kraftöverföring, miljölösningar
  Övriga: last- och rorofartyg, bilfärjor Alla ovan nämnda
Offshore Flytande prospektering: borrfartyg, borrplattformer etc. Fyrtaktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, fartygsautomation, elektrisk kraftöverföring, växellådor, miljölösningar
  Flytande produktionsenheter: FPSO, FSO, flytande LNG etc. Fyrtaktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, CPP, fartygsautomation, elektrisk kraftöverföring, växellådor, miljölösningar
  Service-/Förbindelsefartyg: OSV, PSV, AHTS, AHS Fyrtaktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, CPP, elektriska propulsionssystem, fartygsdesign, automation, växellådor, miljölösningar
  Övriga: kranfartyg, rörläggningsfartyg, inkvarteringsfartyg Alla ovan nämnda
Kryssningsfartyg och passagerarfärjor Kryssningsfartyg Fyrtaktsmotorer, FPP, bogstyrpropellrar, navigations-, underhållnings- och automationssystem, elektrisk propulsion och kraftöverföring, miljölösningar
Passagerarfärjor Fyrtaktsmotorer, CPP, FPP, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, navigations-, underhållnings- och automationssystem, elektrisk propulsion och kraftöverföring, miljölösningar
Övriga: ro-pax-fartyg, jaktfartyg Alla ovan nämnda
Specialfartyg Bogserbåtar Fyrtaktsmotorer, FPP, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, fartygsautomation, fartygsdesign, miljölösningar
  Mudderverk Fyrtaktsmotorer, CPP, FPP, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, fartygsautomation, miljölösningar
  Övriga: fiskefartyg, isbrytare, forskningsfartyg, arbetsbåtar, insjöfartyg Alla ovan nämnda
Marinen Fregatter, korvetter, patrullfartyg, hangarfartyg, jagare, ubåtar, stödfartyg Vattenjettar, tätningar och lager, bogstyrpropellrar, fyrtaktsmotorer, navigations- och automationssystem, elektrisk propulsion och kraftöverföring, undervattenskommunikation, ekolod, miljölösningar

Tillväxt genom gas, miljölösningar och fartygseffektivitet

Wärtsilä Marine Solutions har unika tillväxtmöjligheter i sin bransch, eftersom tillgången till och användningen av gas som marinbränsle ökar, miljöbestämmelserna blir allt strängare och efterfrågan på mer effektiva fartyg ökar på grund av höga bränslepriser.

De allt strängare miljöbestämmelserna ökar intresset för gas som marinbränsle och för andra utsläppsminskande teknologier, såsom avgasreningssystem och system för hantering av ballastvatten. Marine Solutions erbjuder sina kunder olika lösningar för att bemöta dessa krav på ett sätt som bäst motsvarar deras affärs- och operativa modell, inte bara för nybyggen utan också i form av efterinstallationer på existerande fartyg.

Wärtsilä har en stark position inom avgasreningssystem och den längsta referenslistan på marknaden. I dag har företaget det största utbudet av SOx-skrubbersystem i branschen. De består av sötvattensystem med sluten cirkulation, saltvattensystem med öppen cirkulation och ett hybridsystem som kombinerar de två andra alternativen. Wärtsilä var den första tillverkaren som beviljades Internationella sjöfartsorganisationens certifikat för avgasreningssystem av klassificeringssällskapen Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd och Bureau Veritas. Under 2016 godkände också flaggstatsmyndigheten i Singapore Wärtsiläs avgasreningssystem. Detta var första gången en asiatisk flaggstatsmyndighet godkände ett avgasreningssystem. För minskning av NOx-utsläpp och uppfyllande av kraven enligt IMO Tier III erbjuder Wärtsilä sina kunder produkter baserade på katalytisk avgasrening (SCR). Inom hantering av ballastvatten erbjuder Wärtsilä kunder system baserade på de vanligaste teknikerna: UV-behandling och elektroklorering. Bägge systemen har typgodkänts av IMO, lämpar sig för installationer i både säkra zoner och riskzoner samt har beviljats AMS-status av den amerikanska kustbevakningen (USCG). Fullt USCG-typgodkännande kommer att beviljas år 2017, och tillsammans med Wärtsiläs globala livscykelsupport kommer detta utbud att göra Wärtsilä till en attraktiv leverantör av ballastvattensystem.

Wärtsilä var också först ute med att lansera flerbränslemotorer inom shipping, vilket möjliggjorde användning av förvätskad naturgas (LNG) som marinbränsle. Eftersom LNG inte innehåller svavel blir det allt populärare när det gäller att uppfylla begränsningarna för svavelutsläpp.

Effektiviteten är en högaktuell fråga bland redare och operatörer. Wärtsiläs djupa expertis och kunskap om system bidrar till att optimera fartygens effektivitet, vilket gör det möjligt för kunderna att uppnå den prestanda, kostnadsnivå och miljövänlighet som motsvarar deras specifika operativa profil.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.