Stäng

Marine Solutions strategi

Wärtsilä Marine Solutions strategiska mål är att vara den ledande leverantören av innovativa produkter och integrerade lösningar för marin- samt olje- och gasindustrin. Uppnåendet av detta mål bygger på en djup förståelse av kundernas behov och på att:

  • Befästa Wärtsiläs ledande position inom lösningar för gasdrivna fartyg, uppfyllandet av miljöbestämmelserna och effektivitetsoptimering
  • Ytterligare utveckla Wärtsiläs position som varvsindustrins ledande systemintegrerare
  • Tillhandahålla ett konkurrenskraftigt utbud av produkter för marin- samt olje- och gasmarknadens ökande behov
  • Sträva efter ytterligare tillväxt genom att tillhandahålla de effektivaste livscykellösningarna för kunderna.

Wärtsilä har en unik position som den enda leverantören av genuint heltäckande marinlösningar. Det omfattande produktsortimentet stöds av fartygsdesign i världsklass, samt konstruktion och projektleveranser, vilket gör det möjligt att hitta lösningar som optimerar livscykelvärdet för kundernas installationer. Som leverantör av lösningar kan Wärtsilä leverera allt från enskilda produkter till komplett livscykelbaserad support för komplexa kraftsystem på fartyg: från konceptutveckling till operativ användning.

Viktiga tillväxtmöjligheter på medellång sikt är lösningar för gasdrivna fartyg, miljövänliga produkter och optimering av effektiviteten. Wärtsilä har en bra position på dessa områden, eftersom företaget har den längsta erfarenheten och överlägsna leveranser av gasmotorer, en unik produktportfölj för kontroll och reduktion av utsläpp och ett holistiskt sätt att närma sig effektivitetsoptimering på fartyg genom företagets kompetens inom konstruktion och fartygsdesign.

Wärtsilä Marine Solutions strävar efter organisk tillväxt som främjas av målinriktade förvärv och partnerskap. Utbudet av innovativa och konkurrenskraftiga produkter utvecklas och levereras enligt de olika kundsegmentens krav och fartygens driftsprofil. Tillsammans med affärsområdet Services tillhandahåller Wärtsilä Marine Solutions integrerade livscykellösningar med garanterad prestanda och tillgänglighet för fartygsägare och -operatörer. Wärtsilä bevarar sin position som den ledande aktören inom systemintegration i varvsbranschen och stärker sitt starka fotfäste inom olje- och gassektorn ytterligare. Dessutom fortsätter Wärtsilä att investera för att stärka närvaron och leveranskedjan, konstruktionsverksamheten och försäljningen i synnerhet i viktiga skeppsbyggnadsnationer såsom Kina och Sydkorea.

Marine Solutions styrkor

  • Den mest omfattande portföljen med tillförlitliga och högeffektiva produkter och lösningar för marin- samt offshore olje- och gasindustrin som stöds av det starkaste globala servicenätverket inom branschen
  • En enastående meritlista när det gäller flerbränsleteknik och gassystem för gasdrivna fartyg
  • De flesta alternativen för kunderna vad gäller bränsleflexibilitet, effektivitet och miljölösningar
  • En stark position och bra förståelse av kundernas behov inom navigations- och automationssystem för kryssningsfartyg och stora lastfartyg
  • En unik synergi mellan fartygsdesign och konstruktionskompetens som gör det möjligt att maximera ett fartygs effektivitet över livscykeln
  • En stark närvaro inom alla centrala marin- och offshoresegment inom olja och gas, vilket möjliggör stabil försäljning under konjunkturväxlingarna inom varvsindustrin

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.