Stäng

Marine Solutions operativa miljö

Wärtsilä Marine Solutions betjänar marin- samt olje- och gassektorn. De viktigaste fartygssegmenten är traditionella handelsfartyg, gastankfartyg, kryssningsfartyg och passagerarfärjor, marinens fartyg och specialfartyg. I segmentet olja och gas fokuserar Wärtsilä på offshoreinstallationer och -fartyg samt landbaserade gasinstallationer.

Allmänna efterfrågefaktorer på skeppsbyggnads- och sjöfartsmarknaden

Den globala efterfrågan på nya fartyg inom skeppsbyggnads- och sjöfartsbranschen är främst beroende av den globala ekonomins utveckling och dess inverkan på handeln och behovet av transportkapacitet. Den globala ekonomin påverkar också bränslepriserna, vilket i sin tur har både en direkt och indirekt inverkan på sjöfart samt olje- och gasindustrin. Priset, tillgången och efterfrågan styr utvecklingen inom olje- och gassektorn, medan bränslekostnaderna inom shipping ökar efterfrågan på effektiva fartyg. Andra faktorer såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen, nedmontering och skrotning, räntenivån och fraktpriserna påverkar också dessa branscher. En annan viktig faktor är utvecklingen inom miljölagstiftningen och dess inverkan på efterfrågan på optimerad fartygseffektivitet, miljölösningar och gas som marinbränsle.

De viktigaste efterfrågefaktorerna för Wärtsilä Marine Solutions

 • Den globala ekonomins utveckling
 • Världshandelns utveckling och behovet av transportkapacitet
 • Ökande global efterfrågan på energi
 • Utvecklingen av priset på olja och gas
 • Utvecklingen av nya olje- och gasfält samt ny infrastruktur
 • Miljöbestämmelser
 • Teknologisk utveckling och innovationer

Konkurrenter och marknadsposition

Wärtsilä Marine Solutions har fortlöpande utvidgat sin portfölj som i dag sträcker sig från motorer och propulsionsutrustning till elektrisk utrustning, automation, fartygsdesign, miljölösningar, gassystem samt pumpar och ventiler. Detta backas upp av förmågan att ta fram miljövänliga lösningar och erbjuda ett överlägset servicestöd över produktens livscykel. Wärtsiläs konkurrensfördel baserar sig på att företaget har det bredaste utbudet av ledande, innovativa marinprodukter i sektorn, bestående av avancerade integrerade system och teknik som stöds av ett unikt försäljnings- och servicenätverk som håller kontakt med kunderna på ett globalt plan.

Wärtsilä har ett stort antal konkurrenter. De består av motortillverkare, såsom MAN D&T och Caterpillar, propellertillverkare såsom Schottel och Thrustmaster samt tillverkare av miljö- och hjälputrustning såsom Alfa Laval. Dessutom konkurrerar Wärtsilä med företag inom el och automation såsom Siemens, GE, ABB och Kongsberg, tillverkare av pump- och gassystem såsom TGE Marine och Framo samt företag med ett brett utbud av produkter såsom Rolls-Royce. Wärtsilä är känt för sina innovativa och hållbara tekniska lösningar för marin- samt olje- och gassektorn.

 

Wärtsiläs utbud Huvudsakligt tillämpningsområde Huvudsaklig konkurrens Wärtsiläs marknadsställning
Fyrtaktsmotorer Små handelsfartyg samt offshore- och specialfartyg MAN D&T, MAK (CAT) 51% av marknaden (i kW) kontrolleras av Wärtsilä
Fyrtaktshjälpmotorer Alla slags fartyg Marknaden är mycket fragmenterad, priskänslig, och konkurrensen är hård. De främsta konkurrenterna är MAN D&T och dess lokala licenstillverkare, Yanmar, och HiMSEN. Även högvarviga motorer konkurrerar om marknaden för hjälpmotorer. Wärtsilä är en marknadsutmanare med en total marknadsandel på 18%.
Propulsion
 • Propellrar med vridbara blad (CPP)
 • Propellrar med fasta blad (FPP)
 • Styrpropellrar
 • Bogstyrpropellrar
Alla slags fartyg Rolls-Royce, Schottel, Voith, Mecklenburger Metallguss, Thrustmaster, Brunvoll, Kawasaki, Caterpillar (Berg Propulsion) CPP & FPP: fragmenterad marknad, där Wärtsilä hör till de centrala aktörerna.
Styrpropellrar: Wärtsilä hör till de centrala aktörerna.
Bogstyrpropellrar: marknaden är mycket fragmenterad, Wärtsilä är marknadsutmanare.
El- och automation
 • Automationssystem för fartyg
 • Navigations- och elsystem
 • Dynamisk positioneringsteknik
 • Integrerade kommandobryggor
 • Underhållningssystem
 • Elektrisk propulsion
 • Kraftöverföring
 • Ekolod
 • Undervattenskommunikation
Kryssnings-, last-, offshore-, specialfartyg, marinen ABB, Siemens, Kongsberg, Rolls-Royce, GE Ledande inom navigation och automation i segmentet för kryssfartyg och stora lastfartyg och en etablerad position på offshoremarknaden.
Fartygsdesign OSV, handelsfartyg, specialfartyg, fiskefartyg Skipsteknisk, Marinteknikk, MMC, Rolls-Royce, Ulstein, Vard Bland de ledande självständiga fartygsdesignbyråerna.
Olje- och gassystem
 • Mobil LNG-pråm
 • Återförgasningssystem
 • Gasförvätskningssystem
 • Landbaserade gasförvätskningssystem
 • Gasåtervinningssystem
 • Oljeseparationssystem
 • Bränslegassystem
Offshorefartyg för förädling och lagring av gas, LNG/LEG/LPG-tankfartyg, flytande produktionssystem, industriella applikationer, gassystem för alla slags fartyg TGE Marine, Linde, Babcock LGE, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Samsung Heavy Industries, Cryonorm, John Zink, Air Liquide Wärtsilä hör till de centrala aktörerna.
Pumpar och ventiler
 • Djupbrunnslastpumpar
 • System för pumprum
 • Pumpar för maskinrum
 • Släckningssystem
 • Ventiler
Alla fartygstyper, landbaserade och flytande olje- och gasanläggningar Marflex, Framo, Hyundai Heavy Industries, Shinko, Allweiler, Desmi, Ellehammer Wärtsilä hör till de centrala aktörerna.
Miljölösningar
 • Avgasrening
 • System för hantering av ballastvatten
 • System för inerta gaser
 • System för vattenproduktion
 • Vattenbehandlingssystem
Alla slags fartyg Alfa Laval, Yara, Techcross, Panasia, Evac, GEA Westfalia, Hug Engineering Wärtsilä hör till de centrala aktörerna.
swe_Market_position.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.