Stäng

Överblick: Detta är Wärtsilä

ar-2016-quick-look-intro.png

2016 i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

”Wärtsilä är välpositionerad för att dra nytta av den ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven.”

Jaakko Eskola
Koncernchef

Nyckeltal

  2016 2015 2014
Omsättning, MEUR  4 801 5 029 4 779
Jämförbart rörelseresultat, MEUR  583 612 569
Jämförbart rörelseresultat, %  12,1 12,2 11,9
Orderingång, MEUR  4 927 4 932 5 084
Orderstock i slutet av perioden, MEUR  4 696 4 882 4 530
Personal i slutet av perioden  18 011 18 856 18 042

 

Omsättning

Wärtsiläs långsiktiga finansiella mål är att växa snabbare än globala BNP. Wärtsiläs 5-års genomsnittliga tillväxttakt landade på 3% jämfört med den genomsnittliga globala reella BNP-tillväxttakten på 0,4% under motsvarande tidsperiod.

Jämförbart rörelseresultat

Wärtsiläs målsättning är att lönsamheten ska vara mellan 10-14%.

Wärtsiläs strategi för lönsam tillväxt

 

Centralt

Wärtsilä ger sig in i solenergibranschen

Wärtsilä lanserade en hybridkraftverkslösning i april 2016. Kraftverket förenar solceller och interna förbränningsmotorer, vilket minskar kolavtrycket, sänker operativa kostnaderna och ökar tillförlitligheten.

Digital omvandling

Under året utnämndes en Chief Digital Officer och därefter infördes en ny digitaliseringsorganisation. Målet med dessa steg är att påskynda Wärtsiläs digitala omvandling.

Utvecklingen av regleringar

Internationella sjöfartsorganisationen IMO fattade flera miljörelaterade beslut som påverkar marinindustrin under 2016. Exempel på dessa är ratificeringen av ballastvattenkonventionen och den globala implementeringen av maximihalten svavel i marinbränslen. Wärtsilä har en bra position med tanke på denna utveckling med sitt breda utbud av miljölösningar.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.