Stäng

Services

Wärtsilä Services stöder sina kunder genom att erbjuda dem det mest omfattande utbudet av tjänster inom branschen för att optimera deras verksamhet och installationernas livscykelprestanda. Wärtsilä Services erbjuder expertis, lokal tillgänglighet, respons och de mest miljövänliga lösningarna för alla kunder. Services utbud baserar sig i hög grad på digitalisering för att dra nytta av de möjligheter som data i realtid och relaterade analysverktyg skapar. Kunderna uppfattar Wärtsilä som en pålitlig servicepartner och som en konkurrenskraftig och tillförlitlig aktör som det är lätt att samarbeta med.

swe_Improving_lifecycle_efficiency.svg

Serviceutbud

Wärtsilä Services utvecklar nära relationer med kunderna för att få en djup förståelse av deras verksamhet och för att utvidga utbudet i linje med detta. Services tillhandahåller komplett support för sina kunder inom marin- och energiindustrin samt inom olje- och gassektorn, och dessutom ett omfattande sortiment av tätningar, lager och relaterade lösningar för vattenkraftverk och industrianläggningar runt om i världen. Denna support baserar sig primärt på utrustning som har sålts och designats av Wärtsilä, men Wärtsilä Services kan även efterinstallera och serva andra märken och erbjuda kunderna det mest omfattande stödet.

 

Services förmåga att tillhandahålla olika slags support bygger på en djup förståelse av kundernas affärsverksamhet och operativa utmaningar samt teknisk expertis:

  • Reservdelar för utrustning, betoning på utmärkta leveranser, och tillgänglighet till ett stort urval av reservdelar
  • Fullständigt underhåll och monitorering av prestanda med hjälp av både reservdelar och tjänster (fältservice, konditionsbaserat underhåll, dynamisk underhållsplanering)
  • Optimering av kundernas affärsverksamhet med hjälp av analysverktyg, proaktiva rekommendationer, förbättrad effektivitet (t.ex. lägre bränslekostnader) och gemensamma mål för drift och underhåll
  • Garanterad operativ tillförlitlighet, prestanda och driftstid för kunden.

Expertområdena omfattar:

Motortjänster

Full service av medel- och lågvarviga diesel-, gas- och flerbränslemotorer samt andra relaterade system. Det breda utbudet omfattar allt från normal motorservice till optimerade efterinstallationer som förbättrar äldre motorkonstruktioners prestanda.

Propulsionstjänster

Fullskaliga prestandabevarande tjänster under propulsionssystemens hela livscykel. Delar, reparationer, underhåll, moderniseringslösningar och effektivitetsförbättringar erbjuds också för att propulsionssystemen ska fungera effektivt.

Tätningar och lager

Ett stort utbud av lösningar för tätningar, lager och propelleraxelhylsor i form av integrerade system, paket och produkter. Dessa tjänster ger våra marin- och industrikunder bättre effektivitet, sänkta rörliga kostnader och en förlängd operativ livslängd.

Tjänster för vattenkraftverk och industrianläggningar

Sortimentet omfattar tätningar, lager och relaterad utrustning för vattenkraftverk och industrianläggningar (t.ex. inom gruv-, pappers- samt olje- och gasindustrin), inklusive vattenkraftverk, tidvattenkraftverk och offshorevindinstallationer. Detta sortiment kompletteras av ett stort utbud av tjänster, såsom reparationer, konstruktioner, undervattenstjänster, efterinstallationer, rekonditionering av komponenter och renoveringar.

Miljötjänster

Ett omfattande utbud av tjänster som siktar på en förbättrad effektivitet och minimering av utsläpp från energi- och marininstallationer. Dessa omfattar bränslekonversioner samt lösningar för låga NOx-utsläpp och förbättrad propulsionseffekt. Dessutom stöder Wärtsiläs fältserviceorganisation efterinstallationer av miljövänliga marinlösningar.

Livscykelösningar

Wärtsilä Services livscykellösningar ger mätbara och garanterade fördelar på ett säkert, tillförlitligt och miljövänligt sätt. Dessa fördelar utgörs av förbättrad tillgänglighet och prestanda, ökad produktivitet och lägre kostnader samt en maximal ekonomisk livslängd.

Wärtsilä skräddarsyr dessa livscykellösningar utifrån kundernas behov och erbjuder dem olika nivåer av partnerskapsavtal. De optimerade underhållslösningarna omfattar regelbundna inspektioner, månatlig rapportering och program för byte av reservdelar. Lösningarna för optimerad drift fokuserar på energieffektivitet, monitorering i realtid och rådgivning, maximerad drifttid och bättre prestanda. De garanterade prestandalösningarna kan omfatta fullständiga tjänster inom drift, förvaltning och underhåll samt garantier för en installations prestanda.

Serviceprojekt

Med hjälp av projekthanteringskompetensen kan Wärtsilä optimera prestandan hos kundernas installationer genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonversioner och säkerhetslösningar.

Utbildningstjänster

Utbildningstjänsterna täcker alla aspekter i anslutning till förvaltning, drift och säkerhet, och de sträcker sig från traditionell instruktion till avancerade distansutbildningssystem och nätstudier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.