Stäng

Services operativa miljö

Wärtsilä Services tillhandahåller support för kunder inom marin-, energi- samt olje- och gasindustrin, och även för vattenkraftverk och andra industrianläggningar. År 2016 stärkte Wärtsilä sitt utbud för vattenkraftverk och industrianläggningar genom förvärvet av American Hydro, en ledande leverantör och montör av omfattande uppgraderingar av utrustning och tjänster för vattenkraftverk och vattenverk. Företaget specialiserar sig på konsultation, design och en förbättrad prestanda för vattenturbiner och pumpar.

Marinkunderna utgörs i allmänhet av rederier, operatörer eller charteraktörer inom handelssjöfart, kryssnings- och passagerarfärjor, marinen eller andra specialfartygssegment. Kunderna inom olje- och gasindustrin driver i allmänhet antingen fartyg i offshoresegmentet eller har landbaserade olje- och gasinstallationer. Kunderna inom vattenkraft och industrianläggningar är företag inom vattenkraft, oceanenergi och offshorevindkraft samt kunder med specifika industriella installationer.

Den främsta marknadsfaktorn inom affärsområdet Services är storleken på den installerade utrustningen och hur den utvecklas. Utbudet och kompetensen utvecklas dock hela tiden för att utvidga servicekapaciteten till att omfatta utrustning av olika märken.

swe_Installed_base.svg

Marknadsförhållandena för Wärtsiläs slutkunder påverkar direkt installationernas driftsgrad och dikterar behovet av underhåll, nedläggning eller omplacering. Underhållskraven varierar under en installations livscykel liksom eventuella behov av uppgraderingar eller tjänster som förlänger livscykeln. Wärtsiläs kunder kan också ha behov av efterinstallationer och uppgraderingar av utrustning på grund av strukturella förändringar i den operativa miljön, såsom förändringar i tillgången eller priset på bränslen, implementering av nya regelverk eller säkerhetskrav. Outsourcing av drift och förvaltning av kraftverk är normal praxis inom energisektorn, och intresset för livscykellösningar i form av partnerskap ökar också inom marin- samt olje- och gassektorn. Detta beror på att sådana avtal främjar optimeringen av både underhållet och prestandan, vilket förbättrar den operativa effektiviteten, sänker kostnaderna och skapar ekonomisk tillväxt.

Konkurrenter och marknadsposition

Wärtsilä har en stark position inom serviceutrustning som säljs och designas av Wärtsilä. Det främsta som utmärker Wärtsilä är global närvaro och förmåga att erbjuda support under installationens hela livscykel. Det finns bara några aktörer med ett lika omfattande globalt serviceutbud; till exempel tillverkare av originaldelar som fokuserar på sina varumärken och serviceföretag med en global eller, vilket är vanligare, en lokal närvaro.

Därför är konkurrensen främst lokal och kommer från reservdelssäljare, skeppsvarv som fokuserar på reparationer, lokala verkstadsbolag och komponentleverantörer (inte tillverkare av originaldelar) samt företag specialiserade på fälttjänster. Antalet lokala aktörer är rätt stort, konkurrensen rätt fragmenterad och deras utbud begränsat. Wärtsilä utvecklar sitt globala avtryck och sin lokala verksamhet fortlöpande för att erbjuda kunderna överlägsen kvalitet och samtidigt uppfylla den ökande efterfrågan på snabb respons.

Konkurrensen inom livscykellösningar för kraftverksdrift kommer från några regionala aktörer som kan tillhandahålla driftstjänster. På marinmarknaden är konkurrensen om livscykellösningar ännu mer fragmenterad och den kommer från några företag specialiserade på detta segment. Wärtsilä Services tillhandahåller ett stort antal optioner som säkerställer den bästa lösningen för slutanvändaren.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.