Stäng

Services och hållbar utveckling

Miljölagstiftningen och behovet av energieffektivitet samt kraven på säkerhet är idag de viktigaste drivkrafterna när kunderna utvecklar sin verksamhet i en mer hållbar riktning.

Wärtsilä Services strävar efter att vara en ledande leverantör av tjänster som stöder kundernas strävan efter att uppfylla och överträffa de nuvarande och framtida affärs- och hållbarhetskraven. Detta är grunden för Wärtsilä Services roll inom hållbar utveckling: utbudet utvecklas fortlöpande för att erbjuda kunderna lösningar som gör det möjligt för dem att bedriva affärsverksamhet och växa på ett så hållbart sätt som möjligt.

Wärtsilä sköter affärsverksamheten på ett ansvarsfullt sätt bland annat genom att tillhandahålla tjänster i närheten av kundernas installationer och genom att investera i och erbjuda lokala samhällen sysselsättningsmöjligheter.

Energieffektivitet och utsläpp

Det ökande utbudet av alternativa flytande bränslen och gas i kombination med strängare miljö- och säkerhetsbestämmelser skapar möjligheter för affärsområdet Services att förbättra den operativa effektiviteten hos kundernas installationer och samtidigt minska deras miljökonsekvenser. Wärtsilä utvecklar och tillhandahåller tjänster, såsom uppgraderingar, rekonditioneringsprojekt, bränslekonversioner och lösningar för efterinstallationer, som förbättrar både bränsleeffektiviteten och miljöprestandan. Detta gör det möjligt att leva upp till stränga miljöbestämmelser och samtidigt förlänga applikationens ekonomiska livscykel.

De primära uppgraderingslösningarna för existerande installationer är till exempel:

  • Effektivitetsökande uppgraderingspaket för motorer, propulsionsmaskineri samt el- och automationssystem som sänker förbrukningen av bränsle och/eller smörjmedel och som således bidrar till att sänka utsläppen och skapa ekonomiska fördelar.
  • Lösningar med låga NOx-utsläpp som kombinerar olika modifieringar av motorer för att hitta det optimala förhållandet mellan kompressionsgrad, insprutningstajmning och insprutningshastighet. Konceptet har utvecklats så att det uppnår det optimala förhållandet mellan minskningen av NOx-utsläppen och bränsleförbrukningen.
  • Konvertering av tätningssystem för propelleraxlar till en miljövänlig version som eliminerar risken för vattenutsläpp.
  • Konvertering från diesel- till gasdrift, vilket märkbart minskar utsläppen från installationen. Konvertering från drift med tjockolja eller marindieselolja till drift med naturgas ger ytterligare fördelar.

Wärtsilä har även sekundära metoder för nya och befintliga installationer som kan integreras i utrustningen för att minska utsläppen ytterligare. Wärtsilä Services har unika miljölösningar och fältexperter som behövs för installationen och monteringen av dem.

Optimering av kundernas miljöeffektivitet

Wärtsiläs utbud är mycket mer än efterinstallationer, uppgraderingar, konversioner och kompetent fältservice. Lösningar som stöder livscykeltänkandet gör det möjligt för Wärtsilä att erbjuda kunder garantier för minskad bränsleförbrukning och således minska utsläppen direkt. Dessutom möjliggör Wärtsiläs nyligen lanserade optimeringstjänster Wärtsilä Genius och Eniram en ökad konkurrenskraft och effektivitet i daglig drift eftersom effektiviteten kan förbättras och utsläppen minskas i realtid. Här följer några konkreta exempel:

  • Monitorering av motorns effektivitet: monitorn på kommandobryggan/i instrumentbrädan indikerar den specifika förbrukningen av olja för att öka medvetenheten om bränsleförbrukningen och göra det möjligt för fartygsbesättningen att optimera förbrukningen. Mätning av bränsleförbrukningen online, visualisering av den och jämförelse av den med andra historiska data är det första steget mot planeringstjänster som följer upp fartygets energieffektivitet.
  • Trimoptimering: indikerar den optimala trimningen av fartyget på bryggan/i instrumentbrädan. Optimeringen av fartygets trimning i realtid minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vilket bidrar till lägre utsläpp.
  • Optimering av rengöringsintervallet för skrov och propellrar: kalkylerar de optimala rengöringstiderna för skrovet och propellrarna. Med hjälp av denna tjänst undviker man skrovliga ytor som ökar bränsleförbrukningen, vilket möjliggör optimering av utsläpp.
  • Optimering av flottan: genom att kombinera Wärtsiläs analysverktyg med besättningens erfarenhet kan man optimera flottans energieffektivitet och övergripande prestanda.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.